隘嶺春雲

越南衝要此山巔,
絕嶺还如蜀道偏。
但見雲橫三峻嶺,
不知人在幾重天。
冷沾鬚髮非同雪,
濕濺衣裳豈是泉。
惟願海風吹作雨,
正宜千里潤桑田。

 

Ải Lĩnh xuân vân

Việt Nam xung yếu thử sơn điên,
Tuyệt lĩnh hoàn như Thục đạo thiên.
Đãn kiến vân hoành tam tuấn lĩnh,
Bất tri nhân tại kỷ trùng thiên.
Lãnh triêm tu phát phi đồng tuyết,
Thấp tiễn y thường khởi thị tuyền.
Duy nguyện hải phong xuy tác vũ,
Chính nghi thiên lý nhuận tang điền.


Ải Lĩnh là tên cũ của dải núi nằm giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng ngày nay. Trên núi có xây dựng cửa ải nên gọi là Ải Lĩnh. Dân gian thường gọi là Ngải Lĩnh vì trên núi này có mọc nhiều cây ngải, tương truyền đến mùa hoa nở, gió thổi bay xuống biển, cá ăn được sẽ hoá thành rồng. Năm 1826, vua Minh Mạng cho xây lại cửa ải, đặt tên là Hải Vân quan, từ đó, quen gọi là núi (hay đèo) Hải Vân. Sách Đại Nam nhất thống chí, bản in thời Duy Tân (1907-1916) có khắc in bốn câu đầu của bài thơ này nhưng trong các câu phá thừa có khác mấy chữ so với bài thơ viết trên đồ sứ ký kiểu. Sách này cũng xác nhận tác giả bài thơ trên là Hiển Tông hoàng đế, tức là chúa Nguyễn Phúc Chu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Văn Kiểm

Núi nầy quan ải nước Nam,
Khác nào đường Thục sàm nham gập ghềnh.
Mây che ba ngọn núi quanh,
Biết đâu người ở trời xanh mây từng.


Bài dịch theo bản chỉ có 4 câu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Anh Sơn

Xung yếu về Nam có núi này
Khác chi đất Thục điệp non xây
Bóng giăng, chỉ thấy ba tầng lớn
Người ở, nào hay mấy đỉnh mây
Mi tóc lạnh, dù không tuyết rụng
Áo xiêm ngâm, dẫu chẳng nguồn vây
Chỉ mong gió bể đem mưa tới
Muôn dặm dâu xanh bát ngát bày

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đình Sơn

Việt Nam hiểm trở có non này,
Thục đạo nghìn trùng chót vót thay!
Chỉ thấy mây che ba đỉnh lớn,
Nào hay người ở mấy từng đây?
Không khe suối, cũng dầm xiêm áo.
Chẳng tuyết băng, sao buốt tóc mày.
Gió biển nguyện xin thành mưa móc,
Ruộng dâu ngàn dặm tốt tươi bày.

tửu tận tình do tại
34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việt Nam xung yếu có non này
Chót vót  đỉnh non đường Thục xây.
Chỉ thấy mây giăng ba ngọn lớn,
Người đâu biết ở mấy tầng mây.
Tóc râu dù lạnh không băng đổ.
Chẳng có áo xiêm dầm suối đây.
Chỉ nguyện gió đông mưa gọi tới,
Ruộng dâu muôn dặm mát tươi bày.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Việt Nam, núi hiểm nhất là đây
Quá đỉnh như xuyên dốc Thục dài
Chỉ thấy mây mù ba ngọn lớn
Chẳng tường người ở mấy tầng mây
Tuyết không rơi vãi đầu đông giá
Suối chẳng tuôn tràn áo đẫm vai
Gió biển ơi lùa mưa tới nhé,
Nuôi dâu ngàn hộ khắp nơi này!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời