登海雲關

拾給行難盡,
憑高望欲迷。
地分京野小,
天入廣山低。
瞰海帆如葉,
捫關路似梯。
喜看深樹外,
白處是清溪。

 

Đăng Hải Vân quan

Thập cấp hành nan tận,
Bằng cao vọng dục mê.
Địa phân kinh dã tiểu,
Thiên nhập quảng sơn đê.
Khám hải phàm như diệp,
Môn quan lộ tự thê.
Hỉ khán thâm thụ ngoại,
Bạch xứ thị thanh khê.

 

Dịch nghĩa

Lần theo từng bậc leo mà lên mãi không hết
Từ trên cao nhìn ra xa chỉ thấy lờ mờ
Đất chi kinh thành đồng nội (đất như) nhỏ lại
Trời hoà vào cùng núi rộng (trời như) thấp xuống
Trông xuống biển: cánh buồm như chiếc lá
Lần theo cửa ải: đường đi tựa chiếc thang
Thích thú ngắm nhìn mé ngoài vùng cây rậm
Nơi có màu trắng kia chính là dòng suối trong


Hải Vân: Một dãy núi cao giáp biển, phân cách hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Nam. Ở đầu núi có cửa ải tên là Hải Vân quan.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Bậc cao, lên mãi không cùng
Đứng trên nhìn khắp, mắt dường ngủ mê
Bé teo đường tỉnh, lối quê
Đỉnh trời thấp giữa bốn bề núi quây
Biển xa, thuyền tựa lá cây
Đường lên ải: chiếc thang mây khác nào
Nhìn ven rừng, thú biết bao
Suối tuôn trong vắt nơi màu trắng in

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trèo lên từng bậc khôn cùng
Trên cao nhìn xuống mông lung lờ mờ
Đất thu còn chỉ một tờ
Trời  liền núi cả chừng như thấp dần
Biển xa thuyền lá nhẹ tênh
Đường lên cửa ải tựa thang đón người
Rừng xanh cây biếc ngắm coi
Chốn xa thăm thẳm đây rồi suối trong

liền núi cả chừng như thấp dần
Biển xa thuyền lá nhẹ tênh
Đường lên cửa ải tựa thang đón người
Rừng xanh cây biếc thắm tươi
Chốn xa thăm thẳm đây rồi suối trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Leo mãi từng bậc lần tận cùng,
Trên cao nhìn xuống thấy mông lung.
Kinh thành đồng nội như thu lại,
Trời núi rộng hoà thấp xuống cùng.
Trông xuống cánh buồm như chiếc lá,
Lần theo đường ải tựa thang bung.
Ngắm nhìn thích thú ngoài cây rậm,
Màu trắng nơi kia dòng suối trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời