三台聽潮

奇秀三台聳碧峰,
中虛外有白雲封。
自來越海聞春浪,
如在鄱陽聽石鐘。
不斷風聲奔白馬,
還疑雨色起蒼龍。
欲尋清夢何曾看,
蠁徹岩前几樹松。

 

Tam Thai thính triều

Kỳ tú Tam Thai tủng bích phong,
Trung hư ngoại hữu bạch vân phong.
Tự lai Việt hải văn xuân lãng,
Như tại Bà Dương thính thạch chung.
Bất đoạn phong thanh bôn bạch mã,
Hoàn nghi vũ sắc khởi thương long.
Dục tầm thanh mộng hà tằng khán,
Hưởng triệt nham tiền kỷ thụ tùng.


Bài thơ được viết trong lần chúa Nguyễn Phúc Chu tuần du Quảng Nam năm 1719. Núi Tam Thai còn có tên là Thuỷ Sơn, là một trong năm hòn núi thuộc Ngũ Hành Sơn ở trấn Quảng Nam xưa, dân gian thường gọi là núi Non Nước. Sách Đại Nam nhất thống chí khi viết về núi này có đề cập một ngôi chùa ở trên núi gọi là Tam Thai tự cảnh sắc rất tráng lệ. Chùa hiện vẫn tồn tại ở lưng chừng núi và đã được trùng hưng, trở thành một thắng địa của Ngũ Hành Sơn, thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương đến hành hương, ngoạn cảnh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Công Thuần

Núi biếc Tam Thai đẹp lạ lùng
Trống trong, ngoài kín, phủ mây bông
Đến miền biển Việt xuân nghe sóng
Ngỡ chốn Bà Dương đá vọng chuông
Tiếng vó liên hồi bon vó ngựa
Làn mưa óng ánh chuyển thân rồng
Muốn tìm mộng đẹp, chưa tìm thấy
Trước động rền xao mấy khóm tùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Trung

Tam Thai kỳ ảo dựng non xanh
Động vắng ngàn mây trắng phủ quanh
Biển Việt dừng nghe lời sóng vỗ
Thành Phiên dõi ngóng ý chuông ngân
Liên hồi tiếng gió như vó trắng
Từng trận màu mưa tựa vây xanh
Ước tìm giấc mộng lành chưa thấy
Tùng biếc sườn trên mấy khóm xinh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đình Sơn

Tam Thai chất ngất đỉnh non xanh
Động vắng mênh mông mây phủ quanh
Dạt dào sóng xuân trào Việt hải
Ngân vang chuông đá vọng Dương thành,
Gió reo ngựa trắng liên hồi trẩy
Mưa cuốn rồng xanh thấp thoáng đoanh
Mộng đẹp mong tìm sao chửa thấy
Rì rào vách núi cụm tùng xinh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam Thai chất ngất non xanh,
Mênh mông động vắng phủ quanh mây lồng.
Dạt dào Việt hải sóng sông,
Ngân vang chuông đá vọng không Dương thành.
Gió reo ngựa trắng trẩy nhanh,
Cuốn mưa thấp thoáng rồng xanh hiện về.
Mộng vàng tìm khó thấy ghê,
Rì rào vách núi từng về tùng xinh.

14.00
Trả lời