27/05/2022 05:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Thai thính triều
三台聽潮

Tác giả: Nguyễn Hiển Tông - 阮顯宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2019 20:10

 

Nguyên tác

奇秀三台聳碧峰,
中虛外有白雲封。
自來越海聞春浪,
如在鄱陽聽石鐘。
不斷風聲奔白馬,
還疑雨色起蒼龍。
欲尋清夢何曾看,
蠁徹岩前几樹松。

Phiên âm

Kỳ tú Tam Thai tủng bích phong,
Trung hư ngoại hữu bạch vân phong.
Tự lai Việt hải văn xuân lãng,
Như tại Bà Dương[1] thính thạch chung.
Bất đoạn phong thanh bôn bạch mã,
Hoàn nghi vũ sắc khởi thương long.
Dục tầm thanh mộng hà tằng khán,
Hưởng triệt nham tiền kỷ thụ tùng.

Bản dịch của Nguyễn Công Thuần

Núi biếc Tam Thai đẹp lạ lùng
Trống trong, ngoài kín, phủ mây bông
Đến miền biển Việt xuân nghe sóng
Ngỡ chốn Bà Dương đá vọng chuông
Tiếng vó liên hồi bon vó ngựa
Làn mưa óng ánh chuyển thân rồng
Muốn tìm mộng đẹp, chưa tìm thấy
Trước động rền xao mấy khóm tùng
Bài thơ được viết trong lần chúa Nguyễn Phúc Chu tuần du Quảng Nam năm 1719. Núi Tam Thai còn có tên là Thuỷ Sơn, là một trong năm hòn núi thuộc Ngũ Hành Sơn ở trấn Quảng Nam xưa, dân gian thường gọi là núi Non Nước. Sách Đại Nam nhất thống chí khi viết về núi này có đề cập một ngôi chùa ở trên núi gọi là Tam Thai tự cảnh sắc rất tráng lệ. Chùa hiện vẫn tồn tại ở lưng chừng núi và đã được trùng hưng, trở thành một thắng địa của Ngũ Hành Sơn, thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương đến hành hương, ngoạn cảnh.

Nguồn: Non Nước - Ngũ Hành Sơn qua thơ văn, Nguyễn Công Thuần, NXB Đà Nẵng, 2017
[1] Hồ lớn ở phía nam sông Trường Giang, thuộc miền bắc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hiển Tông » Tam Thai thính triều