13/07/2024 10:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuận Hoá vãn thị
順化晚市

Tác giả: Nguyễn Hiển Tông - 阮顯宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 15:38

 

Nguyên tác

暖烟夕照戀江濱,
細聽鶯啼處處春。
晚市只看紅粉女,
通衢不斷扆羅塵。
時沽白酒能筵客,
日用青錢卻便民。
交易豈無衡與斗,
還餘風俗葛天淳。

Phiên âm

Noãn yên tịch chiếu luyến giang tân,
Tế thính oanh đề xứ xứ xuân.
Vãn thị chỉ khan hồng phấn nữ,
Thông cù bất đoạn ỷ la trần.
Thời cô bạch tửu năng diên khách,
Nhật dụng thanh tiền khước tiện dân.
Giao dịch khởi vô hành dữ đấu,
Hoàn dư phong tục Cát Thiên[1] thuần.

Bản dịch của Trần Đình Sơn

Khói ấm hoàng hôn quyện bến sông
Lắng nghe oanh hót bạt ngàn xuân
Chợ chiều tha thướt đàn con gái
Suối lụa tung hê nẻo bụi hồng
Rượu trắng vui vầy mua đãi khách
Tiền đồng trao đổi tiện cho dân
Bán buôn lọ phải cần cân đấu
Nếp Cát Thiên xưa vẫn thấm nhuần
[1] Gốc từ 3 chữ “Cát Thiên thị” 葛天氏 là tên một vị hoàng đế thời thượng cổ ở Trung Quốc. Vào thời Cát Thiên, phong tục thuần hậu, đời sống dân tình đầy đủ, xã hội thái bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hiển Tông » Thuận Hoá vãn thị