秋日偶成

千村木葉盡黃落,
獨立西風拂鬢絲。
歲月堂堂留不得,
昨非今是只心知。

 

Thu nhật ngẫu thành

Thiên thôn mộc diệp tận hoàng lạc,
Độc lập tây phong phất mấn ti.
Tuế nguyệt đường đường lưu bất đắc,
Tạc phi kim thị chỉ tâm tri.

 

Dịch nghĩa

Lá cây ở ngàn thôn đều vàng rụng hết,
Đứng một mình, ngọn gió tây thổi bay mái tóc.
Năm tháng lừng lững trôi đi, không giữ được,
Trước sai, nay đúng, chỉ lòng mình biết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Xóm thôn lả tả lá vàng,
Bạc đầu lặng giữa bàng hoàng gió tây.
Tháng ngày vùn vụt như bay,
Tỉnh ra, phải trái lòng này biết thôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Ngàn xóm muôn cây lá vàng rơi,
Một mình, gió lạnh thổi tơ mai.
Đường hoàng năm tháng trôi khôn giữ,
Nay đúng xưa sai, tự biết thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn thôn rơi hết lá vàng
Một mình gió lạnh thổi hàng tóc sương
Tháng năm trôi mãi không dừng
Trước sai nay đúng chỉ lòng mình hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngàn thôn cây trụi lá vàng rơi
Mình đứng gió thu tóc rối bời
Năm tháng nghiêm trang không giữ được
Trước sai nay đúng hiểu mình thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá cây ngàn thôn rụng vàng,
Một mình, gió lạnh thổi hàng tóc mây.
Không dừng trôi mãi, tháng ngày,
Trước sai, nay đúng, chỉ hay lòng mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ngàn thôn cành lá thảy rơi rụng
Chiếc bóng gió thu lùa tóc mai
Năm tháng lạnh lùng lưu chẳng được
Trước sai nay đúng tự mình hay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời