19/01/2022 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật ngẫu thành
秋日偶成

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 05:30

 

Nguyên tác

千村木葉盡黃落,
獨立西風拂鬢絲。
歲月堂堂留不得,
昨非今是只心知。

Phiên âm

Thiên thôn mộc diệp tận hoàng lạc,
Ðộc lập tây phong phất mấn ti.
Tuế nguyệt đường đường lưu bất đắc,
Tạc phi kim thị chỉ tâm tri.

Dịch nghĩa

Lá cây ở ngàn thôn đều vàng rụng hết,
Đứng một mình, ngọn gió tây thổi bay mái tóc.
Năm tháng lừng lững trôi đi, không giữ được,
Trước sai, nay đúng, chỉ lòng mình biết.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Xóm thôn lả tả lá vàng,
Bạc đầu lặng giữa bàng hoàng gió tây.
Tháng ngày vùn vụt như bay,
Tỉnh ra, phải trái lòng này biết thôi!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » Thu nhật ngẫu thành