Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2008 23:02

誚杜宇

自古皆云蜀帝魂,
巢居獨得眾禽尊。
飛來只愛春山好,
殿閣荒涼煙雨村。

 

Tiếu đỗ vũ

Tự cổ giai vân Thục đế hồn,
Sào cư độc đắc chúng cầm tôn.
Phi lai chỉ ái xuân sơn hảo,
Điện các hoang lương yên vũ thôn.

 

Dịch nghĩa

Từ xưa đều nói là hồn Thục đế,
Loài ở tổ, riêng ngươi được các chim tôn trọng.
Bay tới, chỉ vì thích núi xuân đẹp,
Để điện các hoang lạnh, nơi khói


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Lê

Xưa đồn Thục đế hoá thành mi,
Chim chóc, riêng mi được nể vì.
Núi đẹp xuân tươi mi thích chí,
Tiêu điều đất nước, có hay gì!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tự cổ gọi ngươi hồn Thục Đế
Bao nhiêu chim chóc thảy tôn vì
Núi xuân ưa thích nên bay tới
Đài gác hoang lương mặc khói bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đều nói là hồn Thục đế xưa
Cả loài tôn kính giống chim vua
Chỉ về núi đẹp khi xuân đến
Điện gác lạnh hoang thôn khói mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa đều gọi Thục đế hồn,
Riêng ngươi chim chóc, được tôn trọng nhiều.
Núi xuân bay tới, thích yêu
Điện lầu hoang lạnh, khói chiều mặc bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời