Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 06:00

春郊晚行

坡頭駐馬夕陽亭,
旋酌清泉洗破觥。
春點莊花紅甲乙,
山連野樹綠縱橫。
詩從勝景吟邊興,
月逗疏雲鈌處明。
隔屋暫同僧舍宿,
一篝燈火話平生。

 

Xuân giao vãn hành

Pha đầu trú mã tịch dương đình,
Toàn chước thanh tuyền tẩy phá quynh.
Xuân điểm trang hoa hồng giáp ất,
Sơn liên dã thụ lục tung hoành.
Thi tòng thắng cảnh ngâm biên hứng,
Nguyệt đậu sơ vân khuyết xứ minh.
Cách ốc tạm đồng tăng xá túc,
Nhất câu đăng hoả thoại bình sinh.

 

Dịch nghĩa

Chiều tà, dừng ngựa đầu ghềnh bên đình,
Múc nước suối trong, rửa chén rượu mẻ.
Xuân điểm hoa nhà dân, đó đây rực màu hồng,
Núi liền cây đồng nội, bát ngát một dải xanh.
Cảnh đẹp, thi hứng lộ ra ở giọng ngâm,
Ánh trăng, đến chỗ mây thưa dọi xuống.
Xa nhà dân, ngủ tạm trong chùa,
Bên đèn ngồi kể chuyện bình sinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Tà dương buộc ngựa quán bên ghềnh,
Nước suối trong veo rửa chén quỳnh.
Hoa trại khoe xuân nhoè sắc đỏ,
Cây đồng tiếp núi ngợp đồng xanh.
Hồn thơ, cảnh đẹp ngâm thêm hứng,
Ánh nguyệt mây thưa rạng vẻ lành.
Hẻo lánh mái chùa đêm nghỉ tạm,
Đèn khuya thao thức chuyện bình sinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Chiều hôm dừng ngựa trước ngôi đình,
Đem chén rượu xoàng rửa nước ghềnh.
Xuân điểm thôn trang phô sắc thắm,
Núi liền đồng nội rợn màu xanh.
Thơ theo cảnh thắng bao xuân ý,
Trăng lọt mây thưa những khách tình.
Tạm trú nhà chùa qua một tối,
Bên đèn ngồi kể chuyện bình sinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngựa dừng đầu dốc nắng xiên đình
Rót sứt chén sừng rửa suối bình
Xuân điểm hoa giăng bao xóm đỏ
Núi liền cây nội dọc ngang xanh
Thơ theo cảnh đẹp ngâm cao hứng
Trăng đậu mây thưa rọi ánh thanh
Nhà cách chùa gần vào tạm nghỉ
Đèn lồng thắp sáng chuyện bình sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều tà dừng ngựa quán bên đình,
Múc nước suối trong rửa rượu quỳnh.
Đây đó rực hồng xuân điểm xuyết,
Núi liền đồng nội ngát đồng xanh.
Hứng thi lộ cảnh ngâm thêm đẹp,
Mây vắng ánh trăng dọi xuống mành.
Xa cách nhà dân chùa ngủ tạm,
Bên đèn ngồi kể chuyện bình sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bóng chiều,quán dốc, dừng cương
Suối trong múc nước, chén xoàng rửa ngay
Nhà dân xuân sắc hoa bày
Núi đồng bát ngát một màu xanh xanh
Hồn thơ cảnh đẹp thêm dâng
Ánh trăng soi bóng mây lồng đẹp thay
Ngủ chùa tạm một đêm nay
Bên đèn kể chuyện riêng tây đời mình

14.00
Trả lời