15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2006 05:27

故圓

西風冉冉鬢邊花,
薄宦留人苦憶家。
歸思正愁秋正好,
一團寒露未開花。

 

Cố viên

Tây phong nhiễm nhiễm mấn biên hoa,
Bạc hoạn lưu nhân khổ ức gia.
Quy tứ chính sầu, thu chính hảo,
Nhất đoàn hàn lộ vị khai hoa.

 

Dịch nghĩa

Gió tây lay động hoa bên mái tóc,
Chức quan bạc bẽo giữ người ta lại, khổ nỗi nhớ nhà.
Ý muốn về đang day dứt, mùa thu đang đẹp,
Một chòm móc lạnh trên nụ hoa chưa nở.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Gió tây vờn mái tóc phơ,
Linh đinh bể hoạn dật dờ hồn quê.
Thu ơi! khoắc khoải mong về
Lòng hoa ai biết não nề vì sương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Gió tây dịch tóc lại bên hoa,
Chức mọn giam chân, chỉ nhớ nhà.
Khắc khoải mong về, thu đến đẹp,
Nụ tầm xuân đón giọt sương sa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thu lất phất tóc bên hoa
Chức bạc giam chân, khổ nhớ nhà
Day dứt tình quê thu đến đẹp
Nụ hồng chúm chím hạt sương sa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió tây mái tóc động lay hoa,
Chức bạc giữ chân khổ nhớ nhà.
Day dứt ý về, thu thắm đẹp,
Nụ hoa chưa nở, hạt sương sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời