03/02/2023 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố viên
故圓

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 05:27

 

Nguyên tác

西風冉冉鬢邊花,
薄宦留人苦憶家。
歸思正愁秋正好,
一團寒露未開花。

Phiên âm

Tây phong nhiễm nhiễm mấn biên hoa,
Bạc hoạn lưu nhân khổ ức gia.
Quy tứ chính sầu, thu chính hảo,
Nhất đoàn hàn lộ vị khai hoa.

Dịch nghĩa

Gió tây lay động hoa bên mái tóc,
Chức quan bạc bẽo giữ người ta lại, khổ nỗi nhớ nhà.
Ý muốn về đang day dứt, mùa thu đang đẹp,
Một chòm móc lạnh trên nụ hoa chưa nở.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Gió tây vờn mái tóc phơ,
Linh đinh bể hoạn dật dờ hồn quê.
Thu ơi! khoắc khoải mong về
Lòng hoa ai biết não nề vì sương.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » Cố viên