15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2008 22:59

司徒故居

廊廟懮方切,
煙霞疾未蘇。
雍容堯顧托,
啟沃舜謀謨。
醫國甘心病,
肥民料自癭。
九重方待用,
只不置司徒。

 

Tư đồ cố cư

Lang miếu ưu phương thiết,
Yên hà tật vị tô.
Ung dung Nghiêu cố thác,
Khải ốc Thuấn mưu mô.
Y quốc cam tâm bệnh,
Phì dân liệu tự cồ.
Cửu trùng phương đãi dụng,
Chỉ bất trí tư đồ.

 

Dịch nghĩa

Lòng lo triều đình đang khẩn thiết,
Thú yên hà vẫn chửa nguôi.
Ung dung, ấy chỗ trông cậy của vua Nghiêu,
Cởi mở, kìa nguồn mưu kế của vua Thuấn.
Chạy chữa cho cả nước, riêng cam tâm bệnh,
Làm cho dân béo tốt, biết mình sẽ gầy.
Nhà vua đang chờ đợi dùng,
Chức tư đồ còn bỏ trống.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dốc lòng lo việc triều đình
Thú yên hà vẫn mặn tình chưa nguôi
Ung dung ấy chính ý Nghiêu
Mở lòng đạo Thuấn vua tôi kết đoàn
Lo toan việc nước bệnh cam
Nuôi dân béo tốt kệ mình gầy đi
Vua đang chờ đợi người tài
Ngôi Tư đồ vẫn chưa ai xứng ngồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thiết triều đang lo gấp
Chưa nguôi thú khói mây
Ung dung Nghiêu trông cậy
Mở nguồn Thuấn mưu xây
Quốc y chụi mang bệnh
Dân béo biết mình gầy
Nhà vua đang chờ dụng
Tư đồ chức trống đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gấp lo cho việc triều đình,
Thú yên hà vẫn nặng tình chưa nguôi.
Ung dung, ấy cách vua Nghiêu,
Thuấn mưu cởi mở giúp điều hoà dân.
Bệnh cam, chữa cả nước tâm,
Làm cho dân béo, mình lâm gầy rồi.
Vua đang chờ đợi dùng người,
Tư đồ còn trống chức thời xứng ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời