26/02/2021 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân giao vãn hành
春郊晚行

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 06:00

 

Nguyên tác

坡頭駐馬夕陽亭,
旋酌清泉洗破觥。
春點莊花紅甲乙,
山連野樹綠縱橫。
詩從勝景吟邊興,
月逗疏雲鈌處明。
隔屋暫同僧舍宿,
一篝燈火話平生。

Phiên âm

Pha đầu trú mã tịch dương đình,
Toàn chước thanh tuyền tẩy phá quynh.
Xuân điểm trang hoa hồng giáp ất,
Sơn liên dã thụ lục tung hoành.
Thi tòng thắng cảnh ngâm biên hứng,
Nguyệt đậu sơ vân khuyết xứ minh.
Cách ốc tạm đồng tăng xá túc,
Nhất câu đăng hoả thoại bình sinh.

Dịch nghĩa

Chiều tà, dừng ngựa đầu ghềnh bên đình,
Múc nước suối trong, rửa chén rượu mẻ.
Xuân điểm hoa nhà dân, đó đây rực màu hồng,
Núi liền cây đồng nội, bát ngát một dải xanh.
Cảnh đẹp, thi hứng lộ ra ở giọng ngâm,
Ánh trăng, đến chỗ mây thưa dọi xuống.
Xa nhà dân, ngủ tạm trong chùa,
Bên đèn ngồi kể chuyện bình sinh.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Tà dương buộc ngựa quán bên ghềnh,
Nước suối trong veo rửa chén quỳnh.
Hoa trại khoe xuân nhoè sắc đỏ,
Cây đồng tiếp núi ngợp đồng xanh.
Hồn thơ, cảnh đẹp ngâm thêm hứng,
Ánh nguyệt mây thưa rạng vẻ lành.
Hẻo lánh mái chùa đêm nghỉ tạm,
Ðèn khuya thao thức chuyện bình sinh.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » Xuân giao vãn hành