Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Tuyển tập chung

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 23:27

秋懷其八

隂符讀墨夜迤迤,
手擘龍泉礪石陂。
胡馬豈能踰北塞,
越禽終自戀南枝。
昂藏漫作雲溪逸,
遲暮空憐歲月移。
幾處衝冠歌易水,
瀟瀟寒雨滿江垂。

 

Thu hoài kỳ 8

Âm phù độc mặc dạ di di,
Thủ phách Long Tuyền lệ thạch phi (pha).
Hồ mã khởi năng du bắc tái,
Việt cầm chung tự luyến nam chi.
Ngang tàng mạn tác vân khê dật,
Trì mộ không lân tuế nguyệt di.
Kỷ xứ xung quan ca Dịch thuỷ,
Tiêu tiêu hàn vũ mãn giang thuỳ.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang

Binh thư lặng đọc suốt đêm dài,
Tay tuốt Long Tuyền vách đá mài.
Ải bắc ngựa Hồ khôn thể vượt,
Cành nam chim Việt nỡ nào rời.
Ngang tàng ẩn dật khe mây vắng,
Già cả long đong năm tháng trôi.
Mấy độ hờn căm ca Dịch thuỷ,
Trên sông mưa lạnh mịt mù rơi.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Binh thư lặng đọc đêm dài,
Long Tuyền kiếm tuốt đá mài dốc non.
Ải bắc ngựa Hồ chân bon,
Cành nam chim Việt không còn rời xa.
Ngang tàng ẩn khe mây loà,
Long đong trôi theo tuổi già tháng năm.
Mấy độ Dịch thuỷ hờn căm,
Trên sông mưa lạnh mù tăm rơi hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời