Công danh phú quý mặc cho người,
Mây trắng trăm năm ẩn cuộc đời.
Trong áng yên hà âm búa dội,
Quanh vùng gỗ đá giọng ca vui.
Núi rừng muôn khoảnh tiêu dư dật,
Trăng gió đầy bầu dạ thảnh thơi.
Củi bán, rượu mua, say mãi mãi,
Công hầu đâu chịu đổi non khơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.