(Từ Mộ Trạch về kinh, ghi lại chuyện thấy trên đường)

Đang vút roi xuân đê liễu biếc
Ngựa ai chợt thoáng bóng thuyền quyên
Đôi chồi măng ngọc ghì cương lụa
Hai ngó sen vàng kẹp nép yên
Lay động khách xa, cười hé nụ
Gợn tình, ta gặp mắt đưa duyên
Quần hồng gánh việc bồng tang đặng
Hẳn phải cung Hằng ả kiếm tiên?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)