29/09/2020 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư tiều canh mục kỳ 2
漁樵耕牧其二

Tác giả: Ninh Tốn - 寧遜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 15:15

 

Nguyên tác

富貴功名了不干,
百年蹤蹟白雲關。
斧聲斷續煙霞裏,
歌韻高低木石間。
萬頃林灣生計裕,
一天風月樂機閒。
賣薪沽酒時時醉,
肯為公侯換此山。

Phiên âm

Phú quý công danh liễu bất can,
Bách niên tung tích bạch vân quan.
Phủ thanh đoạn tục yên hà lý,
Ca vận cao đê mộc thạch gian.
Vạn khoảnh lâm loan sinh kế dụ,
Nhất thiên phong nguyệt lạc cơ nhàn.
Mại tân cô tửu thần thần tuý,
Khẳng vị công hầu hoán thử san.

Bản dịch của Lê Huy Chưởng

Công danh phú quý mặc cho người,
Mây trắng trăm năm ẩn cuộc đời.
Trong áng yên hà âm búa dội,
Quanh vùng gỗ đá giọng ca vui.
Núi rừng muôn khoảnh tiêu dư dật,
Trăng gió đầy bầu dạ thảnh thơi.
Củi bán, rượu mua, say mãi mãi,
Công hầu đâu chịu đổi non khơi.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ninh Tốn » Ngư tiều canh mục kỳ 2