江行

岸轉樹斜出,
溪深花倒開。
晚霞孤鳥沒,
曉雨片帆來。

 

Giang hành

Ngạn chuyển, thụ tà xuất,
Khê thâm, hoa đảo khai.
Vãn hà, cô điểu một,
Hiểu vũ, phiến phàm lai.

 

Dịch nghĩa

Khúc sông quanh cây nghiêng nghiêng hiện ra,
Suối sâu, hoa nở ngược dưới nước.
Chim lẻ khuất trong ráng chiều,
Buồm lướt dưới mưa buổi sáng sớm.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Cây uốn nghiêng bờ lượn,
Hoa cười ngược suối sâu.
Chim chim trong ráng muộn,
Buồm lướt sớm mưa mau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Sông quanh cây nghiêng hiện
Suối sâu đảo hình hoa
Ráng chiều chim lẻ khuất
Mưa sớm buồm lướt qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông cong cây lượn nghiêng bờ
Suối sâu đáy nước hoa khoe dáng hình
Ráng chiều che khuất cánh chim
Thuyền con nhẹ lướt cánh buồm mưa mai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông cong cây lượn nghiêng bờ,
Suối sâu, hoa nở nước mờ dòng xuôi.
Chim đơn lẻ ráng chiều vơi,
Dưới mưa sáng sớm buồm khơi nhẹ về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bờ lượn cây nghiêng gốc
Khe sâu hoa lật đài
Ráng tà chim lẻ khuất
Mưa sớm mảnh buồm trôi


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông cong cây lượn nghiêng nghiêng bờ,
Hoa nở dòng xuôi, nước suối mờ.
Đơn lẻ chim chiều bay khuất ráng,
Dưới mưa sáng sớm buồm lơ thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời