Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2015 22:25

書懷示營田副使裴伯昌

牛渚無端作戰場,
卄年江海醉為鄉。
同來故郡唯君在,
慣觸危機笑我狂。
朝論空聞談五利,
雲帆何日下重洋。
只今燕趙悲哥客,
熱血填應旅鬢霜。

 

Thư hoài thị Dinh Điền phó sứ Bùi Bá Xương

Ngưu Chử vô đoan tác chiến trường,
Chấp niên giang hải tuý vi hương.
Đồng lai cố quận duy quân tại,
Quán xúc nguy cơ tiếu ngã cuồng.
Triều luận không văn đàm ngũ lợi,
Vân phàm hà nhật hạ trùng dương?
Chỉ kim Yên Triệu bi ca khách,
Nhiệt huyết điền ưng lữ mấn sương.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Bến Nghé gây nên cuộc chiến trường,
Làng say mấy lúc lại qua thường.
Cùng về xứ cũ người càng khoẻ,
Chạm mãi cơn nguy, tớ muốn cuồng.
Chầu chợ đồn rầm mối lợi lớn,
Biển khơi bao thuở cánh buồm giương?
Chỉ lưa ca khúc người Yên Triệu.
Lòng nóng sôi lòng tóc nhuộm sương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gây nơi Bến Nghé chiến trường,
Làng say mấy lúc qua thường biển sông.
Cùng về xứ cũ anh không (ở lại),
Cơn nguy chạm mãi muốn cuồng ta đây.
Đồn rầm chầu chợ lợi nầy,
Biển khơi bao thuở buồm mây giương rồi?
Lựa ca Yên Triệu khúc thôi,
Nhiệt tình thích ứng tóc mồi sương pha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bến Nghé không dưng hoá chiến trường,
Say nằm sông bể khóc quê hương.
Đất cũ cùng ra còn bạn khoẻ,
Hiểm nguy quen phạm nhạo ta cuồng.
Bệ ngọc luống nghe bàn ngũ lợi,
Buồm mây nào thấy thẳng trùng dương.
Bao người Dự Nhượng, Kinh Kha trước,
Máu nóng tràn tim tóc trắng sương.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời