Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 09/06/2019 15:01 bởi Vanachi
Lâm Tấn 林晉 là một nhà nho thời Nguyễn ở Đàng Trong, có tư tưởng chống Tây Sơn. Ông có bài Đề Lễ công từ chép trong Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức và Đại Nam nhất thống chí.

 

Tuyển tập chung