Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài thơ)
- Nguyễn Du (275 bài thơ)
- Nguyễn Công Trứ (112 bài thơ)
- Cao Bá Quát (275 bài thơ)
- Bà huyện Thanh Quan (8 bài thơ)
Tạo ngày 09/06/2019 15:01 bởi Vanachi
Lâm Tấn 林晉 là một nhà nho thời Nguyễn ở Đàng Trong, có tư tưởng chống Tây Sơn. Ông có bài Đề Lễ công từ chép trong Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức và Đại Nam nhất thống chí.