Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/01/2015 10:50 bởi tôn tiền tử
Trương Hảo Hợp 張好合 (?-?) tự Quýnh Xuyên 炯川, hiệu Lượng Trai 亮齋, có sách ghi ông còn hiệu là Mộng Mai 夢梅, người xã Tân Khánh, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh). Ông thi đỗ cử nhân năm Kỷ Mão, niên hiệu Gia Long thứ 18 (1819) đời vua Nguyễn Thế Tổ. Ông từng làm quan tuần phủ Lạng Bằng, được cử đi sứ Trung Quốc và Nam Dương. Tác phẩm của ông có Mộng Mai thi thảo 夢梅詩草, Trương Mộng Mai thi thảo 張夢梅詩草 trong sách Trương Mộng Mai thi tập 張夢梅詩集.

 

Tuyển tập chung