Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Tuyển tập chung

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 21:34

過彌陀寺

古寺蕭疏荊棘中,
相傳此是梵王宮。
金身寶相全如墨,
畫棟雕樑半已蟲。
老樹當空擎北斗,
彩幡依舊舞東風。
晨鍾暮鼓無人管,
盡日顛狂一醉翁。

 

Quá Di Đà tự

Cổ tự tiêu sơ kinh cức trung,
Tương truyền thử thị Phạn vương cung.
Kim thân bảo tướng toàn như mặc,
Hoạ đống điêu lương bán dĩ trùng.
Lão thụ đương không kình Bắc Đẩu,
Thái phiên y cựu vũ đông phong.
Thần chung mộ cổ vô nhân quản,
Tận nhật điên cuồng nhất tuý ông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chùa cổ tiêu điều giữa cỏ gai,
Tương truyền cung điện Phạn vương đây.
Mình vàng tượng Phật như than cả,
Cột vẽ xà voi đã mọt đầy.
Cây cổ giữa trời sao Đẩu chống,
Phướn màu tung ngọn gió đông bay.
Mõ chiều chuông sớm không người quản,
Chuếnh choáng nguyên ngày một lão say.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chùa cổ cỏ gai lối mịt mùng
Tương truyền đây vốn Phạn vương cung
Mình vàng tượng Phật đen nham nhở
Cột vẽ xà voi mọt tứ tung
Cây cổ giữa trời ngăn Bắc Đẩu
Phướn màu tựa cũ vẫy đông phong
Sớm hôm mõ trống không ai quản
Riêng một ông say trọn buổi ngông

33.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiêu điều chùa cổ cỏ gai,
Tương truyền đây vốn điện, đài Phạn vương.
Mình vàng tượng Phật đen muôn,
Xà voi cột vẽ đã tuôn mọt rời.
Cây xưa sao Đẩu chống trời,
Phướn màu tung ngọn gió ngời đông bay.
Mõ chiều chuông sớm không hay,
Bên này chuếnh choáng lão say nguyên ngày.

23.00
Trả lời