唐越兩太宗

唐越開基兩太宗,
彼稱貞觀我元豐。
建成誅死安生在,
廟號雖同德不同。

 

Đường Việt lưỡng Thái Tông

Đường, Việt khai cơ lưỡng Thái Tông,
Bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong.
Kiến Thành tru tử An Sinh tại,
Miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng.

 

Dịch nghĩa

Mở mang nhà Đường và nước Việt có hai ông vua Thái Tông
Nhà ngươi xưng là Trinh Quán, ta (xưng là) Nguyên Phong
Hoàng huynh Kiến Thành ngươi giết sạch, ta thì tha mạng An Sinh Vương
Miếu hiệu tuy giống nhau thật mà đức hạnh chẳng giống chút nào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đường Việt hai vua hiệu Thái Tông,
Đường xưng Trinh Quán, Việt Nguyên Phong.
Kiến Thành bị giết, An Sinh sống,
Miếu hiệu tuy đồng, đức chẳng đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường Việt xây nền hai Thái Tông
Người xưng Trinh Quán ta Nguyên Phong
Kiến Thành bị giết An Sinh sống
Miếu hiệu tuy đồng đức chẳng đồng

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Hiếu

Đường Việt lập triều cũng Thái Tông
Nhà ngươi Trinh Quán, mỗ Nguyên Phong
Anh em ngươi giết, ta tha sống
Danh ấy tuy chung, đức chẳng đồng.

55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường Việt hai vua hiệu Thái Tông,
Ngươi xưng Trinh Quán ta Nguyên Phong,
Kiến Thành ngươi giết, An Sinh sống,
Miếu hiệu tuy cùng đưc chẳng đồng.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai vua Đường Việt, Thái Tông,
Ngươi xưng Trinh Quán, ta trồng Nguyên Phong,
Hiệu vua cùng, đưc chẳng đồng
Kiến Thành người giết, còn giòng An Sinh.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tâm Siêu Nhiên

Việt, Đường hai vị Thái Tông
Nguyên Phong, Trinh Quán, hai dòng khai cơ
An Sinh còn, Kiến Thành sơ,
Đức kia chẳng ở miếu thờ danh chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời