12/08/2020 02:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường Việt lưỡng Thái Tông
唐越兩太宗

Tác giả: Trần Thái Tông - 陳太宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2015 22:53

 

Nguyên tác

唐越開基兩太宗,
彼稱真觀我元豐。
建成誅死安生在,
廟號雖同德不同。

Phiên âm

Đường, Việt khai cơ lưỡng Thái Tông,
Bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong.
Kiến Thành tru tử An Sinh tại,
Miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng.

Dịch nghĩa

Mở mang nhà Đường và nước Việt có hai ông vua Thái Tông
Nhà ngươi xưng là Trinh Quán, ta (xưng là) Nguyên Phong
Hoàng huynh Kiến Thành ngươi giết sạch, ta thì tha mạng An Sinh Vương
Miếu hiệu tuy giống nhau thật mà đức hạnh chẳng giống chút nào

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đường Việt hai vua hiệu Thái Tông,
Đường xưng Trinh Quán, Việt Nguyên Phong.
Kiến Thành bị giết, An Sinh sống,
Miếu hiệu tuy đồng, đức chẳng đồng.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thái Tông » Đường Việt lưỡng Thái Tông