寄清風庵僧德山

風打松關月照亭,
心期風景共凄清。
個中滋味無人識,
付與山僧樂到明。

 

Ký Thanh Phong am tăng Đức Sơn

Phong đả tùng quan nguyệt chiếu đình,
Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh.
Cá trung tư vị vô nhân thức,
Phó dữ sơn tăng lạc đáo minh.

 

Dịch nghĩa

Gió đập cổng thông, trăng sáng trước sân,
Lòng hẹn với phong cảnh cùng trong sạch lặng lẽ.
Bao nhiêu thú vị trong đó không ai hay,
Mặc cho nhà sư trong núi vui đến sáng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Cổng tùng gió đạp, sân trăng
Cảnh nhu hẹn với tâm hằng sáng trong.
Ai hay thú vị trong lòng
Chỉ ông sư núi vui cùng đêm thâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

bày tỏ một vài suy nghĩ

Một vị hoàng đế có một bài thơ như thế này kể cũng lạ;Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh- tự nghĩ rằng tâm của mình sạch trong như phong cảnh. Lại nữa: Cá trung tư vị vô nhân thức- mặc cho ai muốn hiểu mình như thế nào cũng được. Ý nghĩa 2 câu thơ có thể tạm hiểu: mọi người muốn hiểu mình như thế nào cũng được, chỉ cần tâm của mình sạch trong như phong cảnh.
Một vị hoàng đế nắm quyền sinh sát mà lại tự than thở và động viên mình, thế mới biết tâm tư trĩu nặng của nhà vua khi trị vì đất nước, họ hàng bên vợ không bảo vệ được, vợ thì không giữ được lại phải lấy vợ của anh ruột về làm vợ.
Thực ra Trần Thái Tông còn hai câu thơ rất hay:
" Vị minh nhân vọng phân tam giáo
Liễu đắc để đồng ngộ nhất tâm"
Người đời khi chưa hiểu thì chia thành 3 giáo (nho giáo , Phật giáo. . .) khi hiểu ra rồi thì chỉ có một chữ tâm.

55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Gió đập cửa tùng quán trăng soi
Nhủ lòng phong cảnh quạnh hưu rồi
Nỗi niềm trong đó nào ai biết
Sư núi cứ vui đến sáng trời

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió đập cửa tùng trăng chiếu sân
Cảnh tình như đã hẹn nhau cùng
Lòng ta ai có hay chăng nhi?
Sư núi cùng vui đến sáng trưng

55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Gió đập cửa thông, trăng lấp loáng,
Lòng đây, cảnh đấy cùng thanh sảng.
Bao nhiêu thú vị chẳng ai hay,
Mặc kệ cho sư vui đến sáng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đập cổng tùng, trăng sáng sân,
Lòng cùng với cảnh sạch trong ngần.
Bao nhiêu thú vị không ai biết,
Mặc kệ trong non sư vui vầy.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Gió thốc cửa sài, trăng rọi sân
Lòng này cảnh ấy hẹn trong ngần
Bao nhiêu ý vị nào ai tỏ
Thâu đêm sư cụ thú riêng phần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sân trăng, gió đập cổng tùng,
Sạch trong cảnh vật lòng cùng thảnh thơi.
Bao nhiêu thú vị trên đời,
Trong non cứ mặc sáng trời sư vui.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tâm Siêu Nhiên

Gió đạp cửa thông, sáng trăng đình
Cảnh tâm giao thức tuyệt u minh
Mang mang đến sáng chẳng ai biết
Mặc vị sơn tăng thoả chí tình.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Gió đập cửa tùng, trăng chiếu sân
Cảnh reo rét buốt thấu tâm thần
Hương vị lúc này không kẻ biết
Giao cho sư núi hưởng canh tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời