無題

一甕糟糠麴釀成,
幾多智者沒聰明。
非惟獨破緇流戒,
敗國亡家自此生。

 

Vô đề

Nhất úng tao khang khúc nhưỡng thành,
Kỷ đa trí giả một thông minh.
Phi duy độc phá truy lưu giới,
Bại quốc vong gia tự thử sinh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Một vò cám bã ủ lên men,
Tài trí thông minh cũng hoá hèn.
Giới hạnh sư mô tan nát cả,
Bao người nước mất với nhà tan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Về tên bài thơ..

Trần Cảnh tức Trần Thái Tông  (1218-1277) con thứ của Trần Thừa, là ông vua đầu tiên của nhà Trần có công trong việc ổn định và dần đưa Việt Nam lúc bấy giờ vào giai đoạn thịnh vượng của thời kỳ Đông A. Trực tiếp lãnh đạo chiến thắng quân Nguyên lần thứ nhất. Đặt nền móng cho chế độ thi cử ở Việt Nam..

Và 3 bài thơ răn :

Văn răn ham sắc

Da phấn, tóc thơm với má đào
Mà nhìn ai cũng thấy nao nao
Thực chất chỉ toàn xương với thịt
Giết người đau đớn chẳng cần dao

Văn răn nói càn

Khoa môi, múa mép giả ân cần
Cúi đầu xu nịnh để xin ăn
Mang tiếng tiểu nhân đời giễu cợt
Cuối cùng cũng chuốc vạ vào thân

Văn răn kẻ uống rượu

Chẳng qua bã gạo ủ nên men
Mà biến người ngay thành kẻ hèn
Nhà tan mất nước đều do rượu
Phá cả tôn nghiêm chốn cửa thiền

34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Một vò bã cám ủ men thành
Mấy gã trí cao mất thông minh
Không chỉ hại sư tàn phá giới
Nước mất nhà tan tự đấy sinh

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một vò cám ủ lên men
Thông minh rồi cũng hoá hèn cả thay
Cửa chùa giới hạnh không hay
Nhà tan nước mất rước ngay vào mình

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một vò cám ủ lên men,
Thông minh tài trí hoá hèn cả ngay.
Chùa chiền giới hạnh chẳng hay,
Nhà tan nước mất bao ngày biết chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Một hũ men nồng bã cám ra
Biết bao kẻ trí lộn đường tà
Tôn nghiêm giới hạnh ưa tàn phá
Nước mất nhà tan tự đó ra.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một vò cám ủ rượu lên men,
Tài trí thông minh lại hoá hèn.
Giới hạnh chùa chiền nào có biết,
Nhà tan nước mất biết bao phen?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời