Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Trung Hiếu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Trúc thạch (Trịnh Tiếp): Bản dịch của Hoàng Trung Hiếu

Vững ở non xanh mãi chẳng lơi
Đứng nơi đá vụn vững không rời
Muôn vàn xô đẩy còn kiên cố
Bỏ mặc gió kia cuộn khắp nơi.

Ảnh đại diện

Đường Việt lưỡng Thái Tông (Trần Thái Tông): Bản dịch của Hoàng Trung Hiếu

Đường Việt lập triều cũng Thái Tông
Nhà ngươi Trinh Quán, mỗ Nguyên Phong
Anh em ngươi giết, ta tha sống
Danh ấy tuy chung, đức chẳng đồng.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]