15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
7 bài trả lời: 5 bản dịch, 2 thảo luận
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2008 09:54

感懷其一

得成正覺罕憑修,
祗為牢籠智慧懮。
認得摩尼玄妙理,
正如天上顯金烏。

 

Cảm hoài kỳ 1

Đắc thành chánh giác hãn bằng tu,
Chỉ vị lao lung, trí tuệ ưu.
Nhận đắc ma ni huyền diệu lý,
Chỉ như thiên thượng hiển kim ô.

 

Dịch nghĩa

Thành được chính giác, ít khi dựa vào tu hành,
Vì tu hành chỉ là giam cầm cái ưu việt của trí tuệ.
[Chỉ cần] nhìn thấy đạo lý huyền diệu của hòn ngọc ma ni,
Thì đúng như mặt trời rực rỡ trên không.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Mấy ai thành Phật ở tu hành?
Chỉ trói cùm thêm trí óc mình.
Thấu lẽ huyền vi trong ngọc sáng,
Là vầng dương hiện giữa trời xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài bị thiếu

Bài này tôi được biết như sau:

Đắc thành chánh giác hãn bằng tu,

Chỉ vị lao lung, trí tuệ ưu,

Nhận đắc ma ni huyền diệu lý,

Chỉ như thiên thượng hiển kim ô.Trí giả du như nguyệt chiếu thiên,

Quang hàm trần sát chiếu vô biên.

Nhược nhân yếu thức tu phân biệt,

Lãnh tượng phù sơ toả mộ yên.

Dịch:

           Được thành chánh giác ít nhờ tu,

           Aáy chỉ nhọc nhằn, trì tuệ ưu,

           Nhận đươc ma ni lý huyền diệu,

           Ví thể trên không hiện vầng hồng.           Người trí khác nào trăng rọi không,

           Chiếu soi khắp cõi sáng không ngần.

           Nếu người cần biết nên phân biệt,

           Khói mù man mác phủ non chiều.

Như vậy bài cảm hoài đã bị thiếu 1 khổ thơ thiếu khổ 1 và bài dịch lại là ở khổ thứ 1. Tức là đưa lên khổ 2 của bài này nhưng lại dịch khổ 1

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sai sót

Đúng ra là bản phiên âm của bài này mình gửi nhầm, cảm ơn bạn.
Cả 2 phần đều đã có: http://www.thivien.net/vi...ID=7QDJga2Qfc5lQqRDSoDyPw

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thành được chính giác ít dựa tu
Vì tu trí tuệ bị lao tù
Biết lí diệu huyền trong ngọc sáng
Như vầng dương hiện giữa trời thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tu mà thành Phật mấy ai đâu
Trí óc giam cầm khó hiểu sâu
Thấu lẽ huyền vi trong ngọc sáng
Vầng dương rực rỡ hiện trên đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ít ai thành Phật, dựa tu hành,
Trí óc giam cầm khó hiểu nhanh.
Nhìn thấu huyền vi trong ngọc sáng,
Đúng vầng dương hiện giữa trời xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ít ai thành Phật nhờ tu,
Giam cầm trí óc tù mù hiểu đâu.
Huyền vi nhìn thấu ngọc mầu,
Đúng vầng dương hiện giữa bầu trời xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời