興安即景

撐過漓江百里灘,
客程今日到興安。
白雲驛外烽無警,
夜月潭中水不瀾。
幾曲靈渠泉漱玉,
一泓廖井水流丹。
溪頭聞有飛來石,
畢竟方民說得瞞。

 

Hưng An tức cảnh

Xanh quá Ly giang bách lý than,
Khách trình kim nhật đáo Hưng An.
Bạch vân dịch ngoại phong vô cảnh,
Dạ nguyệt đàm trung thuỷ bất lan.
Kỷ khúc linh cừ tuyền thấu ngọc,
Nhất hoằng Liêu tỉnh thuỷ lưu đan.
Khê đầu văn hữu phi lai thạch,
Tất cánh phương dân thuyết đắc man.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trăm dặm sông Ly vượt thác ngàn
Hôm nay đường khách tới Hưng An
Mây bay trạm dịch đài không khói
Trăng sáng đầm sâu nước chẳng tan
Mấy khúc ngòi thiêng tuôn suối ngọc
Một vùng giếng đỏ ngập màu đan
Nghe đồn có đá bay về suối
Cười kẻ cư dân cứ bịa tràn


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm dặm vượt thác Ly giang,
Hôm nay đường khách Hưng An tới ngày.
Mây trắng không báo dịch đài,
Đầm sâu trăng sáng triều hoà sóng yên.
Mấy khúc suối ngọc ngòi thiêng,
Một vùng giếng đỏ ngập liền màu đan.
Nghe có đá bay suối đầu,
Cười cho dân xứ bịa càng thuyết thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời