Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2014 19:12, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/05/2016 14:03

自述其一

鬚眉推我老,
肝腑向誰陳。
望治同春日,
端居賴北辰。
昏霾風幾度,
澎湃雨經旬。
世路泥塗甚,
狂歌且飲頻。

 

Tự thuật kỳ 1

Tu mi thôi ngã lão,
Can phủ hướng thuỳ trần?
Vọng trị đồng xuân nhật,
Đoan cư lại Bắc thần.
Hôn mai phong kỷ độ,
Bành bái vũ kinh tuần.
Thế lộ nê đồ thậm,
Cuồng ca thả ẩm tần.

 

Dịch nghĩa

Râu tóc bạc thêm như thúc giục ta già nhanh,
Gan ruột biết bày tỏ cùng ai?
Ước mong được cảnh thái bình mọi người cùng hưởng xuân,
Và nơi ta ở có sao Bắc Đẩu soi tới.
Đã mấy độ gió cuốn bụi mờ mịt,
Và mưa tuôn ròng rã, nghe tiếng vỗ của nước tràn
Đường thế sao lắm bùn lầy vậy,
Thôi cứ hát tràn và uống cho say.


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), Huỳnh Lý chủ biên, NXB Văn học, 1984

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Nghĩa

Râu tóc xúi ta già,
Lòng dạ khó bày ra.
Ngày xuân ấy cuộc trị,
Làm quan ở trong nhà.
Trải mấy phen gió thổi,
Đã trót tuần mưa sa.
Đường đời bùn nước dẫy,
Uống rượu rồi ta ca.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bảo Định Giang

Râu mày thúc già gấp
Cùng ai bày ruột gan
Mong đời được bình trị
Ở yên cậy Bắc thần
Gió to bụi mù mịt
Mưa lớn nước dâng tràn
Đường đời lầy lội lắm
Uống mãi và gào khan


Nguồn: Bùi Hữu Nghĩa, con người và tác phẩm (Nam Bộ nhân vật chí), Bảo Định Giang, NXB Trẻ, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mày râu xua tuổi tác,
Tâm sự khó phân trần.
Thịnh trị mong vua sáng,
Vui hoà đợi buổi xuân.
Gió mù qua mấy độ,
Mưa lớn trải hơn tuần.
Đường thế bùn nhơ lắm,
Say rồi cứ hát nhăng.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tóc râu thêm bạc thúc già ngay,
Gan ruột biết bày tỏ với ai?
Mong ước thái bình xuân được hưởng,
Có sao Bắc Đẩu soi nơi này.
Mấy lần gió cuốn bụi mờ mịt,
Ròng rã mưa tuôn tiếng nước xoay.
Đường thế lắm bùn lầy lắm vậy,
Hát tràn thôi cứ uống cho say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời