絕命詩

見義寧甘不勇為,
全憑忠孝作男兒。
此身生死何修後,
惟戀高堂白髮時。

 

Tuyệt mệnh thi

Kiến nghĩa ninh cam bất dũng vi,
Toàn bằng trung hiếu tác nam nhi.
Thử thân sinh tử hà tu hậu,
Duy luyến cao đường bạch phát thì.

 

Dịch nghĩa

Thấy việc nghĩa lẽ nào không dũng cảm ra làm
Phải giữ trọn điều trung hiếu để xứng đáng là đấng nam nhi
Thân này sống hay chết chẳng cần kể làm gì
Chỉ thương mẹ già, phất phơ tóc bạc


Khảo dị:
見義寧甘不勇為,
全憑忠孝作男兒。
此身生死何修論,
惟戀高堂鶴髮垂。

Kiến nghĩa ninh cam bất dũng vi,
Toàn bằng trung hiếu tác nam nhi.
Thử thân sinh tử hà tu luận,
Duy luyến cao đường hạc phát thuỳ.
[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bảo Định Giang

Thấy nghĩa lòng đâu dám hững hờ
Làm trai trung hiếu quyết tôn thờ
Thân này sống chết khôn màng nhắc
Thương bấy mẹ già tóc bạc phơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Làm ngơ trước nghĩa há lòng nào
Trung hiếu làm trai vẹn mới hào
Sống thác thôi bàn chi đến nữa
Chỉ thương tóc mẹ bạc phau phau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thấy nghĩa lẽ nào lại bỏ đi
Giữ tròn trung hiếu mới nam nhi
Khôn đem sống chết bàn thêm nữa
Thương nỗi mẹ già tóc trắng bay

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc nghĩa lẽ nào không dám làm,
Trọn điều trung hiếu xứng trai Nam.
Thân này sống chết không cần tính,
Thương nỗi mẹ già, tóc bạc thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Thấy nghĩa đâu đành nhắm mắt qua,
Hiếu trung mới vẹn phận trai mà.
Tử sinh nào sá gì thân ấy,
Chỉ xót phơ phơ tóc mẹ già.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời