Từ chàng đi khỏi kém dung nhan
Nửa nhớ, nửa thương, oán hận chàng
Nếu muốn đoái xem làn tóc cũ
Vì em xin mở hộp thêu vàng

tửu tận tình do tại