Tuyệt mệnh thi kỳ 1

Nhất lạc nhân hoàn lục thập niên,
Hảo phùng kim nhật liễu trần duyên.
Bình sinh kỳ khí vi hà tử?
Nguyệt tại ba tâm vân tại thiên.


Sau khi bị Pháp bắt tại Thượng Hải vì một tên trành điểm chỉ (tương truyền tên đó lại là cháu của cụ Nguyễn Thượng Hiền, tên là Nguyễn Thượng Huyền) và giải về Việt Nam năm 1925, lúc chiến hạm ra cửa Ngô Tùng, cụ ngồi trong buồng kín, dòm qua lỗ cửa tò vò, thấy những thuyền đánh cá lố nhố trên mặt bể, liền nghĩ ra cách mượn họ đưa tin, may ra đến nơi các báo Tàu đăng lên, thì anh em đồng chí sẽ biết cụ đã bị bắt và mật thám thực dân có muốn tiêu khử ngấm ngầm cũng phải e ngại dư luận quốc tế mà không dám thi hành độc thủ.

Tưởng là sẽ chết, tức thời cụ lấy mảnh giấy con và dùng bút chì viết mấy hàng chữ, đại khái tỏ mình là nhà cách mạng Việt Nam tên Mỗ, đã bị Pháp bắt trước ga Bắc Trạm, nay dẫn đi đâu không rõ. Dưới có ba bài thơ tuyệt mạng này.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sáu chục năm nay ở cõi đời,
Trần duyên giờ hẵn rũ xong rồi.
Bình sinh chí lớn là đâu tá,
Trăng rọi lòng sông mây ngất trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sáu chục năm nay ở cõi đời,
Trần duyên giờ hẳn giũ xong rồi.
Bình sinh chí lớn về đâu nhỉ?
Trăng giọi lòng sông, mây ngất trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cõi đời ngót sáu chục năm
Trần duyên mừng đã giũ xong nợ nần
Bình sinh chí lớn hãy còn
Lòng sông trăng giọi mây ùn trời cao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Cõi đời sáu chục năm nay,
Trần duyên hẳn đã rũ xong nợ nần.
Bình sinh chí lớn vẫn cần,
Trong lòng trăng rọi mây vần trời cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cõi đời ngót sáu chục năm nay,
Hẵn đã rũ xong duyên phận này.
Chí lớn bình sinh đâu mất nhỉ,
Trong lòng trăng rọi trời vần mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời