10/08/2022 06:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Âu Dương Chiêm
寄歐陽詹

Tác giả: Thái Nguyên kỹ - 太原妓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 21:04

 

Nguyên tác

自從別後減容光,
半是思郎半恨郎。
欲識舊來雲髻樣,
為奴開取縷金箱。

Phiên âm

Tự tòng biệt hậu giảm dung quang,
Bán thị tư lang bán hận lang.
Dục thức cựu lai vân kết dạng,
Vị nô khai thủ lũ kim tương.

Dịch nghĩa

Từ khi chàng đi rồi, nhan sắc kém đi,
Nửa nhớ chàng, nửa oán hận chàng.
Muốn xem lại búi tóc mây của những ngày tháng cũ,
Xin hãy vì thiếp mà mở cái hộp thêu chỉ vàng này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ chàng đi khỏi kém dung nhan
Nửa nhớ, nửa thương, oán hận chàng
Nếu muốn đoái xem làn tóc cũ
Vì em xin mở hộp thêu vàng
Âu Dương Chiêm nhân một chuyến du ngoạn Thái Nguyên, yêu thương nàng, ước hẹn nếu nàng có lên kinh đô, sẽ tiếp đón nàng. Chàng đi rồi, nàng ốm tương tư rất nặng, viết bài thơ tuyệt mệnh này, để trong hộp với búi tóc cắt ra, rồi qua đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Nguyên kỹ » Ký Âu Dương Chiêm