15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phan Văn Dật (7 bài)
- Phạm Tất Đắc (1 bài)
- Thao Thao (2 bài)
- Quách Tấn (196 bài)
- Thái Can (28 bài)
Tạo ngày 06/08/2008 00:42 bởi Vanachi
Nguyễn Thị Giang (1909-1930) tức Cô Giang, là một nhà cách mạng người Việt chống Pháp, đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, và là hôn thê của Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thị Giang sinh tại thị xã Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang, em ruột Nguyễn Thị Bắc, tức Cô Bắc.

Trước khi Việt Nam Quốc dân đảng thành lập, Cô Giang đã tích cực tham gia hội kín chống Pháp của Xứ Nhu (Nguyễn Khắc Nhu). Năm 1927, khi Việt Nam Quốc dân đảng thành lập, Nguyễn Thị Giang được cử vào chức vụ Tổng thư ký.

Khi Khởi nghĩa Yên Bái thất bại, ngày 17 tháng 6 năm 1930 Cô Giang từ Hà Nội lên Yên Bái đến tận pháp trường chứng kiến cái chết của đảng trưởng và 12 đồng chí. Cùng ngày cô đến cây đa cổ thụ trên đường vào làng Thổ Tang, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (quê Nguyễn Thái Học) dùng súng ngắn tuẫn tiết.