55.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 22:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/09/2018 23:32

養真

衰颯形骸豈足云,
非關老鶴避雞群。
千青萬翠迷鄉國,
海角天頭是養真。

 

Dưỡng chân

Suy táp hình hài khởi túc vân,
Phi quan, lão hạc tị kê quần.
Thiên thanh vạn thuý mê hương quốc,
Hải giác thiên đầu thị dưỡng chân.

 

Dịch nghĩa

Hình hài suy yếu đâu phải là chuyện đáng bàn,
Cũng không phải chuyện chim hạc lánh đàn gà.
Đất nước cảnh đẹp mang nghìn màu xanh, muôn vẻ thuý, khiến người mê đắm,
Góc bể bên trời là nơi nuôi dưỡng chân tính ta.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988 (có sửa nghĩa chữ “mê hương” ở câu 3)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Tấm thân suy yếu kể chi mà,
Hạc nội nào đâu lẩn tránh gà.
Muôn tía nghìn xanh tràn đất nước,
Chân trời góc biển dưỡng tình ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thân thể suy tàn sao đáng nói
Phải đâu hạc quý tránh bầy gà
Nào phải biếc xanh quên làng nước
Góc biển cuối trời dưỡng hồn ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suy yếu hình hài lòng chẳng bận
Phải đâu chim hạc lánh gà đàn
Ngàn xanh muôn tía mờ thôn xóm
Góc biển chân trời chốn dưỡng tâm

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Suy yếu hình hài chẳng bận a!
Phải đâu lão hạc lánh bầy gà
Ngàn xanh vạn biếc mờ quê cũ
Góc bể chân trời dưỡng Tính ta.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suy yếu hình hài đâu đáng bàn,
Cũng không chuyện hạc lánh gà đàn.
Giang sơn cảnh đẹp người mê đắm,
Góc bể bên trời dưỡng tính chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời