過浴翠山

天地有斯山,
萬古有斯寺。
風景已奇絕,
而我亦來此。
我欲登高岑,
浩歌寄雲水。
有約乃違斯,
凡事大都爾。

 

Quá Dục Thuý sơn

Thiên địa hữu tư sơn,
Vạn cổ hữu tư tự.
Phong cảnh dĩ kỳ tuyệt,
Nhi ngã diệc lai thử.
Ngã dục đăng cao sầm,
Hạo ca ký vân thuỷ.
Hữu ước nãi vi tư,
Phàm sự đại đô nhĩ.

 

Dịch nghĩa

Trời đất có núi này
Muôn thuở có chùa này
Phong cảnh thật đẹp lạ
Mà ta cũng đã đến đây
Ta muốn lên núi cao đó
Hát vang gửi mây nước
Ước thế mà chẳng được
Thường thường mọi sự đều như vậy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Trời đất có núi ấy,
Muôn thuở có chùa này.
Phong cảnh đẹp biết mấy,
Mà ta cũng đến đây.
Ta muốn lên núi ấy,
Hát vang gửi nước mây.
Ước thế mà không được,
Mọi sự thường như vậy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Như

Thiên nhiên khéo tạc núi này
Tạo nên cả mái chùa đây tặng đời
Cảnh quan kỳ vĩ - đẹp ơi
Giờ bên cạnh đứng - thêm người là ta
Đỉnh cao cho dẫu còn xa
Muốn trèo lên hát khúc ca yêu đời
Nhưng là ao ước vậy thôi
Việc đời vốn thế để người ước ao...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Trời đất có núi Thuý
Muôn thuở có chùa này
Phong cảnh đã tuyệt mỹ
Lại thêm ta đến đây
Ta muốn lên đỉnh cao
Hát vang cùng mây nước
Ao ước mà không được
Việc đời đều thế sao?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Trời đất có non này,
Muôn thuở có chùa ấy.
Phong cảnh đã kỳ tuyệt,
Mà ta cũng đến đấy.
Ta muốn lên ngọn cao,
Hát vang, mây nước rậy.
Hẹn thế mà được đâu,
Phàm việc đều như vậy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Trời đất có núi này
Xa xưa có chùa này
Phong cảnh lạ đẹp quá
Nên ta đã đến đây
Ta muốn lên đỉnh cao
Hát vang gửi mây nước
Có hẹn mà lỗi rồi
Việc đời thường đã vậy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời đất có núi ấy
Muôn thuở có chùa nầy
Phong cảnh đã kỳ tuyệt
Lại thêm ta đến đây
Muốn trèo lên đỉnh cao
Hát vang lời mây nước
Ước thế nhưng không thành
Sự đời đâu muốn được

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trời đất sinh non ấy
Chùa xưa đã ở đây
Cảnh nên thơ biết mấy
Tớ cũng đến nơi đây
Những muốn lên cao đấy
Hát vang giữa núi mây
Ước mà không được vậy
Mọi sự vẫn như vầy!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất trời có núi đây,
Muôn thuở có chùa này.
Phong cảnh thật xinh quá,
Ta từng có đến đây
Muốn lên cao núi đó
Lời hát vang mây nước
Ước vậy mà không được
Sự đời đâu tựa ước.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Lập Chi

Trời đất có núi ấy,
Muôn thuở có chùa này.
Phong cảnh đã kỳ tuyệt,
Lại thêm ta đến đây.
Ta muốn lên đỉnh núi,
Hát vang gửi nước mây.
Ao ước mà không được,
Việc đời thường như vầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời