14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
8 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Kỷ (27 bài)
- Thượng Tân Thị (43 bài)
- Nguyễn Sĩ Giác (25 bài)
- Lương Trọng Hối (3 bài)
- Đào Trúc Tiên (5 bài)
Tạo ngày 30/10/2018 08:49 bởi Vanachi
Ngô Lập Chi (1888-1968) tên cũ là Ngô Trọng Hưng, hiệu Bái Đinh, biệt hiệu Hồ Hoa chủ nhân, là một nhà giáo, và nhà nghiên cứu cổ văn Việt Nam. Ông quê ở xã Bái Dương, huyện Nam Chân, nay là huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, xuất thân trong một gia đình có truyền thống thi thư, thuộc dòng dõi Chương Khánh công Ngô Từ của nhà Lê sơ, và tiến sĩ Ngô Thế Vinh dưới triều nhà Nguyễn.

Thuở nhỏ, ông theo Nho học. Khoa thi Hương năm Kỷ Dậu (1909, năm Duy Tân thứ 3), ông đỗ cử nhân, vào học trường Hậu bổ, rồi được bổ làm quan. Ban đầu, ông làm Huấn đạo huyện An Lão, tỉnh Kiến An, sau chuyển sang làm trợ tá huyện Vũ Tiên (tỉnh Thái Bình), rồi về hưu trí.

Sau Cách mạng tháng Tám, năm 1946, ông làm Chủ tịch Uỷ ban hành chánh huyện Nam Trực (Nam Định) cho đến năm 1947, rồi đổi sang làm Hội trưởng Hội…

 

Thơ dịch tác giả khác