14/08/2022 22:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Dục Thuý sơn
過浴翠山

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 06:56

 

Nguyên tác

天地有斯山,
萬古有斯寺。
風景已奇絕,
而我亦來此。
我欲登高岑,
浩歌寄雲水。
有約乃違斯,
凡事大都爾。

Phiên âm

Thiên địa hữu tư sơn,
Vạn cổ hữu tư tự.
Phong cảnh dĩ kỳ tuyệt,
Nhi ngã diệc lai thử.
Ngã dục đăng cao sầm,
Hạo ca ký vân thuỷ.
Hữu ước nãi vi tư,
Phàm sự đại đô nhĩ.

Dịch nghĩa

Trời đất có núi này
Muôn thuở có chùa này
Phong cảnh thật đẹp lạ
Mà ta cũng đã đến đây
Ta muốn lên núi cao đó
Hát vang gửi mây nước
Ước thế mà chẳng được
Thường thường mọi sự đều như vậy.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Trời đất có núi ấy,
Muôn thuở có chùa này.
Phong cảnh đẹp biết mấy,
Mà ta cũng đến đây.
Ta muốn lên núi ấy,
Hát vang gửi nước mây.
Ước thế mà không được,
Mọi sự thường như vậy.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Quá Dục Thuý sơn