Đặng Xuân Bảng 鄧春榜 (1828-1910) tự Hy Long, hiệu Thiện Đình, là quan nhà Nguyễn và đồng thời cũng là một nhà sử học Việt Nam, sinh năm Minh Mạng thứ 8 (1828) trong một gia đình Nho học, quê ở làng Hành Thiện, nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thuở nhỏ ông theo học cha mình là cụ Đặng Viết Hoè (tức Mền Hoè), sau đỗ tú tài năm 1846, đến khoa thi sau lại đỗ tú tài một lần nữa, người đời gọi ông là kép bảng. Năm 22 tuổi, triều vua Tự Đức, ông đỗ cử nhân, được bổ làm Giáo thụ phủ Ninh Giang (Hải Dương). Khoa thi 1856, ông 28 tuổi, vào Huế thi hội và đỗ tiến sĩ, đứng thứ nhì khoa ấy. Quyển ông đáng đậu Hoàng giáp, nhưng cuối bài sách có câu can vua về thanh sắc tuần du. Vua không ưng, đánh xuống đầu tam giáp tiến sĩ. Khi vào lĩnh mũ áo, dự yến xong, vua hỏi ở nhà học ai, ông…