Vua Tự Đức 嗣德 (1829-1883) tên thật là Nguyễn Phúc Thì 阮福蒔, còn có tên là Hồng Nhậm 洪任, hiệu Dực Tông 翼宗, là hoàng đế thứ 4 của triều Nguyễn. Ông là con thứ hai của vua Thiệu Trị 紹治 Nguyễn Phúc Tuyền 阮福暶, lên ngôi hoàng đế từ năm 1848 cho đến lúc mất vào năm 1883.

 

Ngự chế Việt sử tổng vịnh (1874) - 御製越使總詠