Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi karizebato vào 02/08/2009 03:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/10/2011 05:11

蜀安陽王

螺城纔築弩纔誇,
海上途窮悔已賒。
若梧興亡由一女,
和親何必鋻前車。

 

Thục An Dương Vương

Loa thành tài trúc nỗ tài khoa
Hải thượng đồ cùng hối dĩ xa
Nhược ngô hưng vong do nhất nữ
Hòa thân hà tất giám tiền xa


Nguồn: Thơ văn Tự Đức, NXB Thuận Hóa, 1996
dựa vào bản phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa miền Nam xuất bản năm 1970

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tự Đức

Thành Loa vừa đắp nỏ vừa khoe
Bờ bể cùng đường hối cũng dư!
Ví biết hưng vong do một gái
Hòa thân nào dẫm vết xe xưa

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành Loa vừa đắp nỏ đem khoe,
Bờ bể cùng đường hối kịp đâu.
Mất nước ví hay do một gái,
Thân bằng chớ dẫm vết xe xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời