Sự đời ngẫm nghĩ, nghĩ mà ghê,
Sống gửi rồi ra lại thác về.
Khôn dại cùng chung ba thước đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê.
Tranh giành trước mắt mây tan tác,
Đày đoạ sau thân núi nặng nề.
Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo,
Gượng làm chút nữa để mà nghe.


Sách Văn đàn bảo giám chép tiêu đề là Ngẫm sự đời.

Khảo dị:
Chuyện đời càng nghĩ lại càng ghê,
Sống gởi dương gian thác lại về.
Khôn dại cùng chung ba thước đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê.
Đua chen trước mắt mây mờ mịt,
Đày đoạ sau thân núi nặng nề.
Cũng muốn hỏi tiên tìm chẳng gặp,
Thôi đành nói phải có trời
nghe.
[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]