Dưới đây là các bài dịch của Tự Đức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Triệu Võ Đế (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Tự Đức

Lấy xong Âu Lạc há nhờ binh
Mượn cớ thông gia sự nghiệp thành
Đuổi lộc từng nghe so Xích đế
Nửa lời mà dốc tấm lòng thành

Ảnh đại diện

Thục An Dương Vương (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Tự Đức

Thành Loa vừa đắp nỏ vừa khoe
Bờ bể cùng đường hối cũng dư!
Ví biết hưng vong do một gái
Hòa thân nào dẫm vết xe xưa

Ảnh đại diện

Hùng Vương (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Tự Đức

Văn Lang dựng nước trải ngàn niên
Phụ đạo qua mười tám đời truyền
Tự cậy rượu, binh hay đuổi địch
Nỡ đem lân nghị lụy thiền quyên

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]