Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 18/10/2011 20:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/10/2011 05:08

黎念

三世忠勳萃一門,
平戎征虜荅君恩。
忘機又慕陶朱志,
澹泊詩題帖滿軒。

 

Lê Niệm

Tam thế trung huân tuỵ nhất môn,
Bình nhung chinh lỗ đáp quân ân.
Vong cơ hựu mộ Đào Chu chí,
Đạm bạc thi đề thiếp mãn hiên.


Lê Niệm (?-1485) dòng dõi công huân, đáng nòi trung nghĩa, là con trai của danh tướng Lê Lâm, cháu trai của Trung Túc Vương Lê Lai. Ông làm quan trải 4 triều vua Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Nghi Dân, Lê Thánh Tông, tham gia lật đổ vua Lê Nghi Dân lập vua Lê Thánh Tông. Lê Niệm lập nhiều công lao từ triều trước, dưới triều vua Lê Thánh Tông ông làm chức phụ tướng, nắm quyền ngôn luận của nhà nước trong 30 năm. Mấy lần đem quân đi đều lập công lớn, uy đức, danh vọng nổi bật. Là người thanh danh trọn vẹn. Ông có học vấn, giỏi thơ. Vua Thánh Tông mỗi khi có làm thơ đề vịnh, thường bảo ông hoạ lại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô

Một nhà trung nghĩa trải ba đời
Dẹp giặc đền ơn nghĩa chúa tôi
Thảng thích, Đào Chu lòng ái mộ
Đầy hiên thanh đạm thiếp thơ chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ba đời danh tiếng một nhà xưa
Dẹp giặc viễn chinh báo đáp vua
Quên tục, Đào Chu noi chí thích
Đầy hiên đạm bạc thiếp đề thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một nhà trung nghĩa ba đời
Viễn chinh dẹp giặc đáp lời chúa ban.
Đào Chu ái mộ danh vang,
Đầy hiên thanh đạm vui nhàn thiếp thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời