Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quang Tô. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Triệu Việt Vương (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Vững búa, chia bờ, Dạ Trạch hùng
Lại theo xe đổ chóng đường cùng
Nỏ rùa, long trảo dầu hơi khác
Lông ngỗng, bể Nha việc cũng đồng

Ảnh đại diện

Lý Nam Đế (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Đánh Nam chống Bắc muốn kinh luân
Khuôn phép đơn sơ hoạ tiến dần
Điển Triệt đêm khuya dồn sóng gió
Còn đâu vận nước vạn ngàn xuân

Ảnh đại diện

Sĩ Vương (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Gặp thời, giữ đạo, cõi bờ yên
Nước Việt văn minh, kẻ dẫn tiền
Muôn thuở vẫn còn vang chính khí
Người dân quen gọi "Sĩ Vương Tiên"

Ảnh đại diện

Tương Dực đế (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô

Tây hồ mặt nước bỗng dời châu
Thấm thoắt sương mù đến Bích Câu
Nhà rộng, lầu cao ai nghỉ đó?
Trư vương nào khác Quỷ vương đâu

Ảnh đại diện

Lê Niệm (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô

Một nhà trung nghĩa trải ba đời
Dẹp giặc đền ơn nghĩa chúa tôi
Thảng thích, Đào Chu lòng ái mộ
Đầy hiên thanh đạm thiếp thơ chơi

Ảnh đại diện

Bùi Cầm Hổ (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô

Bút trâm đài gián chống quyền hào
Trích biếm càng thêm rạng tiết cao
Giao thiệp bảo tồn uy thể nước
Khác chi ngày trước giải oan hào

Ảnh đại diện

Phan Thiên Tước (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô

Thiệu Bình, chính trị uổng tài phô
Can gián vua càng nổi giận to
Trời ví không thương, còn lão ấy
Lệ Chi, nào đợi tới nguy cơ

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]