Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2016 14:20

士王

乘辰抱道足安邉
我越文明自此先
千古如生猶正氣
平人漫說士王僊

 

Sĩ Vương

Thừa thần bão đạo túc an biên
Ngã Việt văn minh tự thử tiên
Thiên cổ như sinh do chánh khí
Bình nhân mạn thuyết Sĩ Vương Tiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Gặp thời, giữ đạo, cõi bờ yên
Nước Việt văn minh, kẻ dẫn tiền
Muôn thuở vẫn còn vang chính khí
Người dân quen gọi "Sĩ Vương Tiên"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp thời, giữ đạo, nước yên,
Văn minh nước Việt, đầu tiên do người,
Còn vang chính khí muôn đời,
"Sĩ Vương Tiên" gọi đương thời dân nghe.

21.00
Trả lời