Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Khôi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Triệu Việt Vương (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Vững búa, chia bờ, Dạ Trạch hùng
Lại theo xe đổ chóng đường cùng
Nỏ rùa, long trảo dầu hơi khác
Lông ngỗng, bể Nha việc cũng đồng

Ảnh đại diện

Lý Nam Đế (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Đánh Nam chống Bắc muốn kinh luân
Khuôn phép đơn sơ hoạ tiến dần
Điển Triệt đêm khuya dồn sóng gió
Còn đâu vận nước vạn ngàn xuân

Ảnh đại diện

Sĩ Vương (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Gặp thời, giữ đạo, cõi bờ yên
Nước Việt văn minh, kẻ dẫn tiền
Muôn thuở vẫn còn vang chính khí
Người dân quen gọi "Sĩ Vương Tiên"

Ảnh đại diện

Mạc Đăng Dung (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Hoàng Khôi

Thiết Sơn đã chết, có ai ra
Làm giặc, làm chài, vốn nghiệp nhà
Cửa quân tự trói, xin quan tước
Vừa chúa, vừa tôi nhục thế a

Ảnh đại diện

Mị Châu (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Hoàng Khôi

Lẫy nỏ Kim Quy lấy trộm xong
Lần theo lông ngỗng rắc đường cùng
Ngọc châu hoá kiếp thân trung tín
Nước giếng thành Loa rửa sáng trong

Ảnh đại diện

Thu trung bệnh (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Hiu hiu gió thổi mối sầu sinh
Trời đất vào thu động khách tình
Long khánh nhị niên thành tiến sĩ
Kiều tài tam quán vốn thư sinh
Thiếu niên dám phụ Hàn Trung Hiến
Đa bệng càng thương Mã Trường Khanh
Muôn việc dây dưa người tự tạo
Ôm sầu ngồi đứng suốt tàn canh

Ảnh đại diện

Nguyên nhật thướng Băng Hồ tướng công (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Sân hòe ngày tết lại mừng xuân
Lui tới quang âm tính mấy lần
Đông các lại thêm xuân thế giới
Nam chi móc đượm tuyết tinh thần
Trời rành một lão phù vương thất
Vua kính ba triều bực cựu thần
Chúc tụng riêng đâu người phủ đệ
Là vì nghĩ tới cả toàn dân

Ảnh đại diện

Bệnh trung hoài Hồng Châu kiểm chính Nguyễn Hán Anh “Thu dạ” vận (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Nước lắng mây tan mộng vấn vương
Đèn xanh lặng chiếu khách tha phương
Sông Ngân cuồn cuộn qua ngoài cửa
Lá úa tiêu điều rụng khắp đường
Đài tạ trời xanh thu đủ sắc
Đó đây sóng bạc nguyệt mơ màng
Há vì bệnh hoạn quên hào khí
Đứng dậy cuồng ca bốn vách vang

Ảnh đại diện

Thu dạ tảo khởi ký Hồng Châu kiểm chính (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Nghĩ ngợi thư trai cảnh vắng teo
Cửa thu nằm nghĩ lắng ba tiêu
Trăng tàn ngõ Cẩm hồi chuông sáng
Gió dậy thôn Đồng vó ngựa theo
Cốt cách muốn thanh thơ lại đổi
Bệnh xưa chưa khỏi thuốc dùng nhiều
Gọi đồng quét lá cho quang ngõ
Khách tới vui bàn chuyện cựu triều

Ảnh đại diện

Cửu nguyệt Băng Hồ tướng công tịch thượng (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Tóc rối khăn đen mới bước ra
Chiều hôm theo gió tới vương gia
Trùng dương một kiếp không nhiều mấy
Cửu nhật riêng thu đã được ba
Muốn giải sầu nay đành có rượu
Cần thêm vui mới há không hoa
Say sưa cạn chén mừng ngày tết
Cười nói bên hiên cất giọng ca

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối