Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Khôi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mộ thu, tịch thượng dụng Nghiêm Thương lương vận (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Năm cuối càng buồn nỗi biệt ly,
Tao nhân hà tất oán giang ly.
Cúc tàn bên dậu hơi may thoảng,
Mưa tối qua non tiếng nhạn nghe.
Dục khách vội vàng hơi lạnh tới,
Nhớ ta chầm chậm ánh thu đi.
Hoa vườn mơ mộng đầu e bạc,
Chính sợ thuần lư lại quá kỳ.

Ảnh đại diện

Xuân hàn (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Trắng toát làn mây hạt móc xuân
Nghiêng bình mươi bữa rét khôn ngăn
Mưa đầm tơ liễu mầu chưa đổi
Chim hót bên hoa tiếng hết ran
Vắng vẻ thư trai đành tựa gối
Dằng dai thế sự chỉ chùm chăn
Thân này đổi được thành lò bễ
Chín cõi khuyên người đổi trí dần

Ảnh đại diện

Tam nguyệt sơ nhất nhật hiểu khởi (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Không hay chúc họa với quần hồng
Nương ánh đèn xanh với tóc bồng
Mây hé đứng ngâm Hồng Hạnh khúc
Điện cao tỉnh mộng Tử Vi phong
Một thân năm tạng bảy tình trí
Muôn việc nghìn lo trăm bận lòng
Hoảng hốt đến quên hàn thực tiết
Song mai lại mở bẻ ngô đồng

Ảnh đại diện

Thu nhật hiểu khởi hữu cảm (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Sớm lắng chuông hồi tỉnh giấc nồng
Bóng thu ánh sớm chiếu qua song
Ngâm nga quán trọ buồn ôm gối
Thắc mắc xa quê ngại tấc lòng
Lá úa thêm sầu coi trước cửa
Tiếng hồng đẫm lệ lắng trên không
Thương thay đời thế ta như thế
Ca tụng bao lần phú Đại Đông

Ảnh đại diện

Cửu nguyệt thôn cư độc chước (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Rượu xong tiệc bãi đến ngâm thơ
Thổ lộ cùng ai dạ thẫn thờ
Đường hẻm thu sang người vắng bóng
Vườn xưa mưa bụi cúc còn tơ
Long sơn trở lại hằng mong mỏi
Bành Trạch ngày về luống đợi chờ
Muôn việc rượu vào là hết nhớ
Phụng hoàng bơi lội chỉ hay mơ

Ảnh đại diện

Trừ dạ dụng Đỗ lão vận, chư quân tịch thượng đồng tác (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Tha hương lễ chạp Hổ đình gia
Tan tuyết còn nguyên Lục xuất hoa
Cỏ mọc đông xuân thời tuyết đổi
Quạ kêu chiều sớm tháng ngày qua
Ngọn đèn trừ tịch đừng cho cạn
Chén rượu tiêu sầu vẫn rở ra
Muôn việc lo âu nhìn mái tóc
Cửa đông sắm sửa sớm mai qua

Ảnh đại diện

Thù Đạo Khê thái học “Xuân hàn” vận (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Trong khắp thành xuân tuyết ngập tràn,
Gió đông thổi mạnh vẫn chưa tan.
Nghĩ tình viễn hoạn cành dương biếc,
Buồn nỗi tha hương cánh hạnh tàn.
Lưu thủy cao sơn thôi nhắc nhở,
Hồng kỳ xích xí nghĩ liên miên.
Dân gian quanh quẩn đều cùng biết,
Liền vách vì đâu vẫn chửa quen.

Ảnh đại diện

Trung thu cảm sự (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Sóng vàng như bể nổi trên cao
Hà Hán mây bay lớp lớp trào
Mây tạnh ao hồ trăng sáng tỏ
Nhà xa tình tự khách buồn thiu
Bay lên thiên giới theo làn sóng
Chiếu xuống nhân gian gỡ mối sầu
Giúp được nước nhà vui vẻ mãi
Những ai hồ hải được quay chèo

Ảnh đại diện

Thu thành vãn vọng (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Tháng chín kinh thành lá úa vàng
Khói mây tan bóng trước tà dương
Xa xa cánh nhạn theo làn gió
Sừng sững hàng cây lộng bóng gương
Ngâm hứng bốn mùa thu dễ cảm
Nhân sinh muôn việc tuổi càng thương
Sau cơn binh hỏa đều tan tác
Ngắm cảnh trời quang trí vấn vương

Ảnh đại diện

Thành tây đại ẩn lư khẩu chiếm (Trình Thuấn Du): Bản dịch của Hoàng Khôi

Đã bốn nhăm năm vướng nghiệp quan,
Thị thành đại ẩn cốt thân an.
Trúc cao đá phẳng câu thơ thánh,
Hoa thắm chim xanh chén rượu thần.
Sau trước cửa sài thường hưởng lạc,
Xưa nay đời thịnh cứ vui bần.
Ai khuyên xu thế ta đành vụng,
Gió mát trăng trong chính đạo nhân.

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối