Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Khôi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Thời gian thoáng đã lại trung thu,
Gió mát trăng trong vẫn cứ sầu.
Xa nhớ cố nhân thơ vẫn giữ,
Hồn thơ lẩn quẩn tại Nam Lâu.

Ảnh đại diện

Đề Tiên Du tự (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Thiên Đức đô xưa rạng núi sông
Tiếng truyền hình thế tựa non bồng
Đến nay đâu chẳng tràn tro bụi
Hỏi lại thần tiên truyện có không

Ảnh đại diện

Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tam xuân mị yên cảnh) (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Tháng ba trời mây khói
Chèo quế lướt trường giang
Chí khí theo hồ hải
Tâm can ở miếu đường
Ý thơ gồm cảnh vật
Lời chữ ngát trầm hương
Đủ hứng chèo quay lại
Sườn non ánh xế vàng

Ảnh đại diện

Thôn cư (Tùng quân tam kính tại) (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Tùng quân ba dãy đó
Năm cuối nhắc gì quê
Thu sắc nâng bầu ngắm
Trời chiều chống gậy đi
Mây cao trăng mới hé
Trời rộng nhạn bay về
Bỗng nghe chuông chiều gióng
Gọi trẻ cài phên tre

Ảnh đại diện

Thu dạ lưu biệt Hồng Châu kiểm chính (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Mộng tới Nhị khê bắc
Phủ Hoè còn cố nhân
Sương sa cùng rứt áo
Nắng sớm đành lên yên
Nâng chén sầu chia sẻ
Ngâm thơ nước mắt tràn
Xin hẹn thời biến chuyển
Bên quế rượu liên miên

Ảnh đại diện

Hoàng giang dạ vũ (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Phố Liệu mưa ba tháng
Tiếng tre gió giữa đêm
Đèn thu khêu lại tắt
Hồ hải đã mười năm

Ảnh đại diện

Hoá thành thần chung (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Hoàng Khôi

Văng vẳng từ chùa cổ
Long cong tới cửa bồng
Trào lên trời đã sớm
Sông vắng lại giăng lồng

Ảnh đại diện

Chu trung ngẫu thành kỳ 1 (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Hoàng Khôi

Mưa tạnh trào lên sóng bể đầy
Như hoa trên nước phất phơ bay
Bên rừng nắng xế cành cây ngả
Trên bến chuông rền bóng nguyệt lay
Phong cảnh giục người thi với họa
Núi hồ trước mặt rượu thêm cay
Cuộc chơi khi trước nay mà nhớ
Việc cũ coi như nửa tỉnh say


Nguồn: Ức Trai tập, Uỷ ban dịch thuật, phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá Việt Nam cộng hoà xuất bản, 1971
Ảnh đại diện

Quá Thần Phù hải khẩu (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Hoàng Khôi

Thần Phù qua bến ánh giăng lồng
Gió mát canh khuya cảnh vĩ hùng
Nghìn ngọn theo bờ, hình lá trúc
Một chiều giữa bể uốn thân rồng
Nuớc non như cũ người đâu vắng
Giời đất vô tình việc rối bồng
Hồ Việt một nhà may được thấy
Từ nay kình ngạc sạch giòng sông


Nguồn: Ức Trai Tập, Uỷ ban dịch thuật, phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá Việt Nam cộng hoà xuất bản năm 1971
Ảnh đại diện

Giang hành (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Hoàng Khôi

Bến tây mái chèo tới
Cảnh dục chí tang bồng
Mưa giội trơ sườn núi
Giời dài rõ cánh hồng
Thương Lương chưa biết tới
Ngư điếu tạm chơi cùng
Ngoảnh lại Đông Hoa cũ
Bụi trần thoáng thấy không.


Trích từ Ức Trai Tập, Uỷ ban dịch thuật, phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa Việt Nam cộng hoà xuất bản năm 1971.

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]